Команда Penguin-team

Познайомтесь з нашою командою РРС-експертів, тим-лідерів і менеджерів! РРС-фахівці в Penguin-team постійно шукають, як поліпшити рекламні результати; редакція разом з ними робить контент, за яким навчаються тисячі людей; розробники продумують і реалізують нові технічні рішення для Hub, Panda Software і не тільки; а менеджери і керівники прокладають курс на прекрасне світле майбутнє. Ми всі віримо, що успіх — це продукт наших зусиль, і готові докладати їх кожен день, щоб досягти поставлених цілей.

Виступаємо на конференціях,
пишемо і викладаємо

Ми — фанати відкритих знань, і вважаємо, що інформацією можна і потрібно ділитися! Фахівці агентства викладають в школах інтернет-маркетингу; пишуть для PPC.World, Cossa.ru, Нетології, Vc.ru та інших видань; регулярно виступають на конференціях і зустрічах України та зарубіжжя: 8Р, SEMConf і ін.

Розвиваємо SaaS і eCommerce-проекти

Агентство — бізнес-партнер інтернет-магазинів Touch і Забаганки і материнська компанія Komondor PPC Software.

Ростемо і розширюємося

Penguin-team — це команда з більше ніж 30 ентузіастів: РРС-фахівців, тим-лідерів і менеджерів. По п'ятницях ми збираємося на Penguin Talks'и, щоб поділитися досвідом, а у вихідні збираємося пограти в Мафію і відпочити. Ми регулярно шукаємо нових людей в команду. Якщо тобі цікаво приєднатися до Penguin-team, відправ нам заявку!

Кар'єра

Наша команда

Ми використовуємо куки, щоб зробити Penguin-team зручніше і корисніше для вас

Минимум слов. Максимум дела.

В одном письме в месяц

 • Только важные новости
 • Самые свежие статьи
 • Актуальные вакансии

В версии 3.0.0

 • новые сервисы: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu и другие;
 • автосохранение списка минус-слов в рабочей области;
 • авторизация для хранения данных в аккаунте;
 • списки типовых минус-слов;
 • возможность хранить пользовательские списки минус-слова в расширении для дальнейшего применения в аккаунте;
 • англоязычный и русскоязычный интерфейс.

Основные комбинации

 • LeftMouseClick для добавления слова, повторное нажатие - для удаления
 • LeftALT + LeftMouseClick - для сбора фраз
 • LeftALT + S - для поиска слов

In version 3.0.0

 • new services: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu and others;
 • autosave of a negative keywords list in the workspace;
 • authorization for storing data in the account;
 • generic negative keyword lists;
 • the ability to store custom lists of negative keywords in the extension for further use in your account;
 • English and Russian interface.

Key combinations

 • LeftMouseClick to add a word, press again - to delete
 • LeftALT + LeftMouseClick - to collect phrases
 • LeftALT + S - for words searching

В версии 2.0

 • 2 режима выдачи ключевых слов:
 • быстрая выдача - аналогична выдаче Google Planner, но найденные результаты включают каждое слово из введенной в поиск фразы;
 • полная выдача - расширенная выдача, которая включает поиск по дополнительным релевантным фразам, но найденные результаты также включают каждое слово из введенной в поиск фразы.
 • Обновленный файл выгрузки ключевых слов Excel:
 • выгрузка локаций в удобном формате для загрузки в Editor;
 • обновленный шаблон для создания объявлений.
 • Полный список локаций.
 • Группировка отчетов по проектам.
 • Устранена ошибка с задержкой в 30 секунд.
 • Новые фильтры для получения релевантной выдачи.
 • Копирование минус-слов.

In version 2.0:

 • 2 modes of keywords search result:
 • quick search result - is similar to one of Google Planner , but the results found include every word of the phrase entered in the search;
 • full search result - extended search result that includes search on additional relevant phrases, but the results found also include every word of the phrase entered in the search.
 • Updated Exces Keyword Upload File:
 • uploading of locations in a convenient format for uploading to Editor;
 • updated template for creating ads.
 • Full list of locations.
 • Grouping of reports on the projects.
 • Fixed an error with a delay of 30 seconds.
 • New filters for getting relevant search results.
 • Copying of negative keywords.

Кілька кроків до роботи в Penguin-team

1 Заповніть форму
2Додайте резюме
3Пройдіть тест
1.Кліків 259, показів 3 515. Чому дорівнює CTR?
2.Відвідувань на сайті 874, конверсій 16. Чому дорівнює коефіцієнт конверсії?
3.Що таке СРА?
4.CTR 4,03%, кліків 240. Чому дорівнює число показів оголошення?
5.Витрат 20 158, конверсій 63. Чому дорівнює вартість конверсії?

Кілька кроків до роботи в Penguin

Заповніть форму

Прикрепите резюме: