Приєднуйтесь до команди Penguin-team

Шукаємо закоханих в РРС пінгвінів!

Пінгвіни - це команда і, здається, в ній не вистачає саме тебе!

Penguin-team - агентство з більш ніж 50% зростанням кожного року. Ми налаштовуємо та оптимізуємо рекламу в Google, Bing, Amazon і на інших платформах; виступаємо на конференціях і мітапах; пишемо інструкції та гайди по контекстній рекламі і бізнесу; влаштовуємо відкриті навчальні зустрічі і інтенсиви в компанії. Хочеш бути частиною активної і люблячої свою справу команди? Швидше дивись відкриті вакансії!

Наша місія

Наша місія - допомогти кожному клієнту розвивати свій бізнес і робити його успішним на ринку

Наші цінності

 • Ми за чесний і корисний бізнес, а тому працюємо тільки з «здоровими» темами.
 • Ми за незалежність від чужої волі і думок. Воля, що рухає наші процеси, йде зсередини, а не зовні.
 • Ми за максимізацію ефективності. За те, щоб домагатися максимуму, оптимізуючи наші зусилля.
 • Ми за чесність. Ми хочемо будувати відкриті стосунки шляхом обміну інформацією.
 • Ми за оптимізм. Нам важливо зберігати позитивний погляд і не впадати в зневіру.
 • Ми за повагу і турботу: до колег, до клієнтів, до компанії, до інших поглядів.

Наше натхнення

Ми надихаємося колегами і конкурентами - іншими українськими IT і маркетинговими компаніями, які своїм прикладом демонструють, що у нас в країні можливо й потрібно створювати успішні продуктові бізнеси, розвиватися, приносити користь і змінювати поточну ситуацію на краще. І зі свого боку ми готові докласти всіх зусиль, щоб брати участь в цих змінах і вносити свій вклад в успішне майбутнє!

Переваги

Вакансії

Специалист по контекстной рекламе

Мы ищем РРС-специалиста, который мечтает стать экспертом по диджитал-маркетингу. Чтобы присоединиться к команде, нужно жить в Днепре и иметь базовые знания по контекстной рекламе. Опыт работы желателен, но необязателен. Главное — желание много учиться, усердно работать и хорошо зарабатывать.

Подробнее

Менеджер по работе с клиентами. Аккаунт-менеджер.

Мы предоставляем РРС-услуги на аутсорсе разным видам бизнеса и по всему миру. Работаем в основном с англоязычными клиентами. На данный момент ищем в ppc-команду - менеджера, который будет обрабатывать входящие заявки, заниматься проектным менеджментом и вести отчетность.

Подробнее

Приєднуйтесь до команди!

Приєднуйтесь до команди!

Ми використовуємо куки, щоб зробити Penguin-team зручніше і корисніше для вас

Минимум слов. Максимум дела.

В одном письме в месяц

 • Только важные новости
 • Самые свежие статьи
 • Актуальные вакансии

В версии 3.0.0

 • новые сервисы: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu и другие;
 • автосохранение списка минус-слов в рабочей области;
 • авторизация для хранения данных в аккаунте;
 • списки типовых минус-слов;
 • возможность хранить пользовательские списки минус-слова в расширении для дальнейшего применения в аккаунте;
 • англоязычный и русскоязычный интерфейс.

Основные комбинации

 • LeftMouseClick для добавления слова, повторное нажатие - для удаления
 • LeftALT + LeftMouseClick - для сбора фраз
 • LeftALT + S - для поиска слов

In version 3.0.0

 • new services: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu and others;
 • autosave of a negative keywords list in the workspace;
 • authorization for storing data in the account;
 • generic negative keyword lists;
 • the ability to store custom lists of negative keywords in the extension for further use in your account;
 • English and Russian interface.

Key combinations

 • LeftMouseClick to add a word, press again - to delete
 • LeftALT + LeftMouseClick - to collect phrases
 • LeftALT + S - for words searching

В версии 2.0

 • 2 режима выдачи ключевых слов:
 • быстрая выдача - аналогична выдаче Google Planner, но найденные результаты включают каждое слово из введенной в поиск фразы;
 • полная выдача - расширенная выдача, которая включает поиск по дополнительным релевантным фразам, но найденные результаты также включают каждое слово из введенной в поиск фразы.
 • Обновленный файл выгрузки ключевых слов Excel:
 • выгрузка локаций в удобном формате для загрузки в Editor;
 • обновленный шаблон для создания объявлений.
 • Полный список локаций.
 • Группировка отчетов по проектам.
 • Устранена ошибка с задержкой в 30 секунд.
 • Новые фильтры для получения релевантной выдачи.
 • Копирование минус-слов.

In version 2.0:

 • 2 modes of keywords search result:
 • quick search result - is similar to one of Google Planner , but the results found include every word of the phrase entered in the search;
 • full search result - extended search result that includes search on additional relevant phrases, but the results found also include every word of the phrase entered in the search.
 • Updated Exces Keyword Upload File:
 • uploading of locations in a convenient format for uploading to Editor;
 • updated template for creating ads.
 • Full list of locations.
 • Grouping of reports on the projects.
 • Fixed an error with a delay of 30 seconds.
 • New filters for getting relevant search results.
 • Copying of negative keywords.

Кілька кроків до роботи в Penguin-team

1 Заповніть форму
2Додайте резюме
3Пройдіть тест
1.Кліків 259, показів 3 515. Чому дорівнює CTR?
2.Відвідувань на сайті 874, конверсій 16. Чому дорівнює коефіцієнт конверсії?
3.Що таке СРА?
4.CTR 4,03%, кліків 240. Чому дорівнює число показів оголошення?
5.Витрат 20 158, конверсій 63. Чому дорівнює вартість конверсії?

Кілька кроків до роботи в Penguin

Заповніть форму

Прикрепите резюме: