Содержание

2418

Зміст

2418

Просування школи перукарів та візажистів

28.06.2022

4 минуты

easy

Николай

Founder, CEO

Послуга: контекстна реклама у Google Ads.

Клієнт: Школа краси «Мадам Еліт».

Регіон: Дніпро.

Період роботи: 5 месяцев.

Витрати: 440 $

Завдання: отримання клієнтів вже в перший місяць роботи школи, створення брендингу та підвищення впізнаваності.

Результат: близько 30 конверсій на місяць (з середнім чеком 150$) з google/cpc + телефоні дзвінки, поява брендових запитів та конверсій за ними.

Хід роботи:

Клієнт прийшов на етапі створення компанії. Першою послугою, яку замовив клієнт у агентства, була розробка сайту. Над концепцією працювали маркетологи, дизайнери та розробники. Було обрано кольори, розроблено логотип, структуру, унікальний дизайн сайту, враховано як специфіку того, що це навчальний центр, так і сфера, в якій працюватиме компанія (наявність цільових сторінок під кожен курс з детальною інформацією, графіками старту нових груп, цінами, фотографіями робіт, інформацією про викладачів, сертифікати, зручні форми запису тощо).

Структура рекламної кампанії була така:

 • Пошукові кампанії (окремо на кожний курс + за загальними словами, пов’язаними зі школою краси).

Поділ на окремі кампанії дозволяє контролювати бюджет, розподіляти за важливістю середньої вартості кліка.

Регіон показу — Дніпро (з таргетингом на людей з цільового розташування).

Для всіх кампаній підібрали різні варіації ключових слів (курси, навчання, вчитися, школа тощо). Також зібрали на кожен курс понад 400 мінус-слів (включаючи назви конкурентів), щоб показуватись за максимально релевантними запитами.

Використовували всі можливі розширення оголошень:

 • швидкі посилання;
 • уточнення;
 • номери телефонів;
 • структуровані описи;
 • адреси (для чого компанію зареєстрували у сервісі Google My Business).

Кампанії щомісяця оптимізували: оновлювалися ставки, проводився аналіз пошукових запитів, розширення їх на основі семантичного ядра, додавання мінус-слів. Проводилося A/B-тестування для виявлення більш ефективних оголошень. З кожним місяцем кількість конверсій зростала на 20%.

Важливим показником є відсоток отриманих показів у пошуковій мережі – у скількох випадках зі 100 показуються оголошення (і відповідно, яка частина втрачається через обмежений бюджет або рейтинг оголошення). Нормальним умовно вважається понад 70% за умов високої конкуренції.

Відсоток отриманих показів у пошуковій мережі щомісяця був понад 90%, що є чудовим показником.

Було підключено ремаркетинг на пошуку з коригуванням ставок (після того, як аудиторія для ремаркетингу стала понад 1 000 осіб). Тим, хто вже був на сайті, оголошення клієнтів показувалися вище, що збільшувало можливість кліка, а також конверсії.

За перший місяць роботи CTR становив 10-20%, середня позиція щодо кампаній була 2.

 • Кампанії у КММ (КММ + Ремаркетинг)

Медійні кампанії обрали для створення бренду та підвищення впізнаваності не лише серед тих, хто цікавиться курсами подібних шкіл, а й тих, хто цікавиться сферою краси.

Для кампаній у медійній мережі створили окремі групи для кожного курсу + за школою краси. Використовувалися стандартні графічні оголошення та текстові (це дуже важливо, тому що понад 80% сайтів не приймають графічні оголошення).

Кейс контекстної реклами. Просування школи перукарів та візажистів

Кейс контекстної реклами. Просування школи перукарів та візажистів

Кейс контекстної реклами. Просування школи перукарів та візажистів

Тестувалися різні варіанти таргетингу для кампанії в КММ. Найкраще показав себе такий варіант таргетингу, як DSK (Display Select Keywords) — таргетинг на ключові слова з параметром Контент.

Система сканує сайти, якщо на них знаходить задані ключові слова, показує оголошення з відповідної групи. На даний момент для багатьох клієнтів цей вид таргетингу є найефективнішим, тому що на вибір місць розміщення впливає безліч факторів: ключове слово, конверсійність майданчика, відвідуваність та інші.

Кампанія з Ремаркетингу теж приносила конверсії (прямі та асоційовані). Їй приділялося багато уваги, тому що запис на курс школи краси не є миттєвим рішенням і важливо повертати клієнтів, які були на сайті і досі не прийняли жодного рішення.

Для цієї кампанії були створені аудиторії за кожним курсом, а також аудиторія всіх відвідувачів, які були на сайті, але не здійснили конверсію. Звісно, аудиторії груп набиралися нерівномірно, тому групи включалися у міру готовності списку ремаркетингу.

Що стосується оптимізації, тестувалися види таргетингу, тексти та зображення оголошення, текстові оголошення були замінені на адаптивні. До 8 березня було створено окрему кампанію з новими оголошеннями.

Щомісяця нашу рекламу бачили понад 120 тисяч унікальних користувачів. Нижче можна побачити приклад структури аккаунту для кампаній у КММ та статистики щодо них. Середній CTR = 0,25%.

Кейс контекстної реклами. Просування школи перукарів та візажистів

Як у текстових, так і у графічних оголошеннях обов’язково використовувалася назва школи.

Правильна стратегія у пошуковій мережі, релевантний трафік, використання кампаній у КММ призвели до появи брендових пошукових запитів та конверсій за ними вже наступного місяця роботи:

Кейс контекстної реклами. Просування школи перукарів та візажистів

Незважаючи на добрі результати, через 4 місяці роботи з агентством клієнт прийняв рішення взяти собі до штату ppc-фахівця, що на його думку було б дешевше, ніж оплачувати послуги агенції.

Висновки

Клієнт прийшов на етапі створення бренду. Повне занурення в бізнес клієнта, створення дробових рекламних кампаній (окремо на кожен курс) у пошуку, використання всього функціоналу Ads для цього, а також кампанії в КММ дозволили отримувати конверсії вже з першого місяця роботи, і більше того, отримувати брендові запити та конверсії з ним із другого місяця роботи.

Замовте базовий або повний аудит вашого облікового запису Ads
Перевірте технічні та маркетингові складові аккаунта, щоб отримати план щодо оптимізації для зростання продажів, доходу і рентабельності
Наш менеджер зв'яжеться з вами та узгодить завдання та цілі вашого бізнесу
Денис Березкін
Менеджер по роботі з клієнтами

Перегляньте інші кейси в нашому блозі⤵

Є питання? Залишайте коментарі ⤵

Николай

Founder, CEO

Учился на маркетолога в ДонНУ им. Василия Стуса. В 2011 году начал работать btl-менеджером на отечественных и зарубежных проектах в классическом рекламном агентстве. В интернет-маркетинге с 2013, в том же году создал свое агентство. Стратег, идейный вдохновитель и продакт-менеджер продуктов компании.

Ми використовуємо куки, щоб зробити Penguin-team зручніше і корисніше для вас

Мінімум слів. Максимум діла.

В одному листі на місяць

 • Тільки важливі новини
 • Найсвіжіші статті
 • Актуальні вакансії

В версии 3.0.0

 • новые сервисы: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu и другие;
 • автосохранение списка минус-слов в рабочей области;
 • авторизация для хранения данных в аккаунте;
 • списки типовых минус-слов;
 • возможность хранить пользовательские списки минус-слова в расширении для дальнейшего применения в аккаунте;
 • англоязычный и русскоязычный интерфейс.

Основные комбинации

 • LeftMouseClick для добавления слова, повторное нажатие - для удаления
 • LeftALT + LeftMouseClick - для сбора фраз
 • LeftALT + S - для поиска слов

In version 3.0.0

 • new services: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu and others;
 • autosave of a negative keywords list in the workspace;
 • authorization for storing data in the account;
 • generic negative keyword lists;
 • the ability to store custom lists of negative keywords in the extension for further use in your account;
 • English and Russian interface.

Key combinations

 • LeftMouseClick to add a word, press again - to delete
 • LeftALT + LeftMouseClick - to collect phrases
 • LeftALT + S - for words searching

В версии 2.0

 • 2 режима выдачи ключевых слов:
 • быстрая выдача - аналогична выдаче Google Planner, но найденные результаты включают каждое слово из введенной в поиск фразы;
 • полная выдача - расширенная выдача, которая включает поиск по дополнительным релевантным фразам, но найденные результаты также включают каждое слово из введенной в поиск фразы.
 • Обновленный файл выгрузки ключевых слов Excel:
 • выгрузка локаций в удобном формате для загрузки в Editor;
 • обновленный шаблон для создания объявлений.
 • Полный список локаций.
 • Группировка отчетов по проектам.
 • Устранена ошибка с задержкой в 30 секунд.
 • Новые фильтры для получения релевантной выдачи.
 • Копирование минус-слов.

In version 2.0:

 • 2 modes of keywords search result:
 • quick search result - is similar to one of Google Planner , but the results found include every word of the phrase entered in the search;
 • full search result - extended search result that includes search on additional relevant phrases, but the results found also include every word of the phrase entered in the search.
 • Updated Exces Keyword Upload File:
 • uploading of locations in a convenient format for uploading to Editor;
 • updated template for creating ads.
 • Full list of locations.
 • Grouping of reports on the projects.
 • Fixed an error with a delay of 30 seconds.
 • New filters for getting relevant search results.
 • Copying of negative keywords.

Кілька кроків до роботи в Penguin-team

1 Заповніть форму
2Додайте резюме
3Пройдіть тест
1.Кліків 259, показів 3 515. Чому дорівнює CTR?
2.Відвідувань на сайті 874, конверсій 16. Чому дорівнює коефіцієнт конверсії?
3.Що таке СРА?
4.CTR 4,03%, кліків 240. Чому дорівнює число показів оголошення?
5.Витрат 20 158, конверсій 63. Чому дорівнює вартість конверсії?

Кілька кроків до роботи в Penguin

Заповніть форму

Прикрепите резюме:

Укажите ФИО

Компания

Укажите e-mail

Укажите телефон

Введите пароль


Уже есть аккаунт?
x

Україна в огні. Нам болить.

Ми не змогли залишитись осторонь. Поки наші хлопці та дівчата захищають нашу державу та її суверенітет, ми робимо все можливе, що в наших силах, для підтримки економіки, ЗСУ та тих, до кого війна наблизилась ближче, ніж до нас.

В Україні продовжують відстоювати свою незалежність, демократію, свободу та волю кожного українця, а ми продовжуємо працювати та допомогати.

Ми всі чекаємо перемогу та мир.

Віримо в ЗСУ.
Віримо в наш народ.
Віримо, що все буде добре для кожного з нас.

Разом до перемоги! 🇺🇦