Содержание

2123

Зміст

2123

Кейс Google Shopping: Hardware Shop To You

17.01.2019

5 хвилин

easy

Редакція пінгвінів

Головні по словам

Результати

 

01.10.2018 — 30.11.2018

ROAS

393%

Коеф. конверсіі

3,02%

Конверсії

59

Середня маржа

50,39%

ROMI

61%

Net profit

793A$

Вхідна інформація

Клієнт: інтернет-магазин товарів для саду і вдома.

Регіон: Австралія.

Послуга: створення та оптимізація Google Shopping.

Робочий процес

Клієнт прийшов до нас з бажанням рекламувати пул своїх найпродаваніших продуктів, які він продає на eBay. При цьому це був його перший досвід з Google Ads він ніколи не використовувв цю платформу раніше.

На початку обговорення клієнт цікавився, як проходить оптимізація рекламної кампанії і як отримати високий ROI і Net Profit. Контракт був підписаний після презентації Panda ppc micro management toolінструменту нашої розробки, за допомогою якого ми визначаємо фактичний прибуток або збиток за кожним рекламованим товаром, а також загальну прибутковість тієї чи іншої рекламної кампанії в Google Shopping.

Створення кампанії в Google Shopping

Перед роботою ми отримали від клієнта список рекламованих товарів і маржинальність кожного з них. Прорахували вартість кліка по всім товарам, яку ми готові платити на старті, а також зібрали мінус-слова для більш якісного трафіку. Можна було починати!

Результати роботи

Результати роботи

Згідно з даними Google Analytics, загальний ROAS за 2 місяці роботи становить:

5 084 A$ (Revenue) / 1 293 A$ (Cost) = 393%

Крім приємних показників в Google Analytics, рекламна кампанія показала позитивні результати ROMI і net Profit:

Результати ROMI і net Profit

Як видно на скринах Панди, кампанія принесла ось такі результати:

 • profit / loss — 793 A$;
 • ROMI — 61%.

І це значить, що клієнт зміг заробляти на рекламі з перших місяців запуску кампанії!

Підведемо підсумки

 1. Як показала практика, не всі товари, які добре продаються через eBay, так само добре можуть продаватися в Google Shopping. В процесі роботи довелося прибрати рекламу на деякі з них.
 2. За допомогою Panda ppc micro management tool можна більш точно скорегувати ставки, а також відключити найменш прибуткові або зовсім збиткові товари.
 3. Для досягнення хорошого результату важливо сфокусуватися на зростанні показників ROI і net Profit.
Понравилась статья? Оцените ее:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Редакція пінгвінів

Головні по словам

Пильнуємо і повчаємо.

Ми використовуємо куки, щоб зробити Penguin-team зручніше і корисніше для вас

Мінімум слів. Максимум діла.

В одному листі на місяць

 • Тільки важливі новини
 • Найсвіжіші статті
 • Актуальні вакансії

В версии 3.0.0

 • новые сервисы: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu и другие;
 • автосохранение списка минус-слов в рабочей области;
 • авторизация для хранения данных в аккаунте;
 • списки типовых минус-слов;
 • возможность хранить пользовательские списки минус-слова в расширении для дальнейшего применения в аккаунте;
 • англоязычный и русскоязычный интерфейс.

Основные комбинации

 • LeftMouseClick для добавления слова, повторное нажатие - для удаления
 • LeftALT + LeftMouseClick - для сбора фраз
 • LeftALT + S - для поиска слов

In version 3.0.0

 • new services: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu and others;
 • autosave of a negative keywords list in the workspace;
 • authorization for storing data in the account;
 • generic negative keyword lists;
 • the ability to store custom lists of negative keywords in the extension for further use in your account;
 • English and Russian interface.

Key combinations

 • LeftMouseClick to add a word, press again - to delete
 • LeftALT + LeftMouseClick - to collect phrases
 • LeftALT + S - for words searching

В версии 2.0

 • 2 режима выдачи ключевых слов:
 • быстрая выдача - аналогична выдаче Google Planner, но найденные результаты включают каждое слово из введенной в поиск фразы;
 • полная выдача - расширенная выдача, которая включает поиск по дополнительным релевантным фразам, но найденные результаты также включают каждое слово из введенной в поиск фразы.
 • Обновленный файл выгрузки ключевых слов Excel:
 • выгрузка локаций в удобном формате для загрузки в Editor;
 • обновленный шаблон для создания объявлений.
 • Полный список локаций.
 • Группировка отчетов по проектам.
 • Устранена ошибка с задержкой в 30 секунд.
 • Новые фильтры для получения релевантной выдачи.
 • Копирование минус-слов.

In version 2.0:

 • 2 modes of keywords search result:
 • quick search result - is similar to one of Google Planner , but the results found include every word of the phrase entered in the search;
 • full search result - extended search result that includes search on additional relevant phrases, but the results found also include every word of the phrase entered in the search.
 • Updated Exces Keyword Upload File:
 • uploading of locations in a convenient format for uploading to Editor;
 • updated template for creating ads.
 • Full list of locations.
 • Grouping of reports on the projects.
 • Fixed an error with a delay of 30 seconds.
 • New filters for getting relevant search results.
 • Copying of negative keywords.

Кілька кроків до роботи в Penguin-team

1 Заповніть форму
2Додайте резюме
3Пройдіть тест
1.Кліків 259, показів 3 515. Чому дорівнює CTR?
2.Відвідувань на сайті 874, конверсій 16. Чому дорівнює коефіцієнт конверсії?
3.Що таке СРА?
4.CTR 4,03%, кліків 240. Чому дорівнює число показів оголошення?
5.Витрат 20 158, конверсій 63. Чому дорівнює вартість конверсії?

Кілька кроків до роботи в Penguin

Заповніть форму

Прикрепите резюме:

Укажите ФИО

Компания

Укажите e-mail

Укажите телефон

Введите пароль


Уже есть аккаунт?