Содержание

2770

Зміст

2770

Кейс Google Shopping: інтернет-магазин товарів для догляду за дітьми (NDA)

17.01.2019

5 хвилин

easy

Редакція пінгвінів

Головні по словам

Результати

 

15.08.2018 — 15.10.2018

(до)

16.10.2018 — 16.12.2018

(після)

Зміни

% змін

ROAS

294%

546%

+252%

+86%

Коеф. конверсій

6,36%

10,27%

+3,91%

+61%

Конверсї

204

146

-58

-29%

Середня маржа

38,80%

40,07%

ROMI (Shopping)

32%

153%

+121%

+378%

Net profit (Shopping)

1 706,48$

2 900,71$

+1 194,23$

+70%

Вхідна інформація

Клієнт: інтернет-магазин товарів для догляду за дітьми (NDA).

Регіон: США.

Послуга: створення та оптимізація рекламних кампаній в Google Ads (Shopping, пошук, ремаркетинг).

Клієнт звернувся з завданням збільшити дохід. Рекламні кампанії працювали досить давно, на перший погляд результати були непогані. Кампанії Shopping приносили в місяць близько 9 000 $ доходу, але ось що говорив клієнт:

«Нам потрібно збільшити дохід, тому що якщо відняти витрати на рекламу (3 000 $) і врахувати нашу маржинальність (в середньому 30-35%), то ми працюємо в невеликий плюс… А хочеться заробляти більше. От якби ви змогли збільшити дохід на 1 500-2 000 $ в місяць — це нас би влаштувало»

Робочий процес

Результати за 2 місяці до оптимізації:

Результати за 2 місяці до оптимізації

Працюють тільки кампанії Shopping, дохід за 2 місяці становить 17 000 $, ROAS — 293%.

Робота над аккаунтом почалася з аудиту. Технічних помилок не було; дві кампанії були налаштовані на окремі категорії — дитяче харчування і підгузники. Трафік більшою мірою релевантний. У кампаніях був поділ товарів на релевантні групи. Але для них були виставлені однакові ставки. Маржинальність кожного товару при установці Max CPC не враховувалася.

Денний бюджет був розділений між двома кампаніями. Для кампанії дитячого харчування бюджет був вище при більшому показнику Conv. value — виглядає досить логічно.

Але без урахування маржинальності ми не могли зробити розрахунок кінцевого прибутку і ROMI, а без них ніяк не вийде зробити фінальний висновок про ефективність роботи аккаунта.

Щоб вирішити це завдання, ми використовували софт Panda ppc micro management. Панда додає до товарів маржинальність і визначає фактичний прибуток або збиток по кожному товару окремо і по всій роботі кампанії в цілому.

Заодно Panda розраховує Target CPC для кожного товару:

Panda розраховує Target CPC

На скрині вище — результати роботи кампанії у вересні, за 1 місяць до оптимізації. Ця кампанія приносила більше доходу і, відповідно, витрачала більше бюджету. І як показав аналіз, насправді РК працювала в мінус останні кілька місяців: у вересні (в цей час бюджет для неї був збільшений) Profit / loss склав -653 $, а ROMI дорівнює -36%.

Друга кампанія показувала значно кращі результати і працювала в плюс — через це клієнт довго і думав, що все працює не так й погано.

Після оцінки роботи кампаній ми вирішили змінити цілі оптимізації облікового запису:

нашим головним завданням стало збільшення ROMI і прибутку по обом категоріям

А значить, змінилася і стратегія. Тепер її основні пункти виглядали ось так:

 1. Зупинити товари, які працюють в збиток, виходячи з даних, розрахованих Panda. Таких виявилося 3 штуки — вони витрачали більшу частину бюджету.
 2. Додати кампанії по ремаркетингу + RLSA (динамічні кампанії).
 3. Додати кампанії Shopping Remarketing, адже в цій ніші дуже важливі повторні покупки, та ще й конкуренція величезна. Через це нам було важливо отримати максимальний Search Impression Share для користувачів, які вже були на сайті.
 4. Розширити список мінус-слів.
 5. Знизити ставки на товари з низьким ROI і високим Loss.
 6. Підвищити ставки на товари з високим ROI і високим Profit.
 7. Встановити коригування ставок за місцемположення.
 8. Створити брендові пошукові кампанії.
 9. Послідовно масштабувати аккаунт.

«В чем разница ROI и ROAS»:  

 • де підступ в показниках?
 • як посилити проблеми неправильної метрикою?
 • як автоматизувати правильний підрахунок?

Читайте в статті!

Після реалізації нової стратегії ми отримали такі результати:

ROAS після оптимізації

Результати, згідно з даними Google Analytics (для Shopping кампаній):

 • ROAS для торгових кампаній за 2 місяці роботи становить 546%;
 • частка Revenue кампаній в Shopping — 70%.

Решта кампанії (Search + Remarketing) показали ROAS на рівні +1075%. Результати стали помітно краще!

Крім хороших показників в Google Analytics, ми отримали і більш приємні результати по метриках ROMI і net Profit:

Показники ROMI і net Profit

Як видно з малюнка:

 • загальний Profit / loss становить 2 900,71 $;
 • ROMI дорівнює 153%.

Такі результати дозволили клієнту заробляти за допомогою контекстної реклами.

Підведемо підсумки

Позитивний результат був досягнутий завдяки:

 1. Правильно поставленої мети, яка допомогла вибудувати правильну стратегію (досягнення позитивного ROI, потім масштабування).
 2. Грамотному мікроменеджменту завдяки софту, який використовує компанія.
 3. Фокус на зростанні бізнес показників ROI і net Profit.
Понравилась статья? Оцените ее:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Редакція пінгвінів

Головні по словам

Пильнуємо і повчаємо.

Ми використовуємо куки, щоб зробити Penguin-team зручніше і корисніше для вас

Мінімум слів. Максимум діла.

В одному листі на місяць

 • Тільки важливі новини
 • Найсвіжіші статті
 • Актуальні вакансії

В версии 3.0.0

 • новые сервисы: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu и другие;
 • автосохранение списка минус-слов в рабочей области;
 • авторизация для хранения данных в аккаунте;
 • списки типовых минус-слов;
 • возможность хранить пользовательские списки минус-слова в расширении для дальнейшего применения в аккаунте;
 • англоязычный и русскоязычный интерфейс.

Основные комбинации

 • LeftMouseClick для добавления слова, повторное нажатие - для удаления
 • LeftALT + LeftMouseClick - для сбора фраз
 • LeftALT + S - для поиска слов

In version 3.0.0

 • new services: Ubersuggest (NeilPatel), Spyfu and others;
 • autosave of a negative keywords list in the workspace;
 • authorization for storing data in the account;
 • generic negative keyword lists;
 • the ability to store custom lists of negative keywords in the extension for further use in your account;
 • English and Russian interface.

Key combinations

 • LeftMouseClick to add a word, press again - to delete
 • LeftALT + LeftMouseClick - to collect phrases
 • LeftALT + S - for words searching

В версии 2.0

 • 2 режима выдачи ключевых слов:
 • быстрая выдача - аналогична выдаче Google Planner, но найденные результаты включают каждое слово из введенной в поиск фразы;
 • полная выдача - расширенная выдача, которая включает поиск по дополнительным релевантным фразам, но найденные результаты также включают каждое слово из введенной в поиск фразы.
 • Обновленный файл выгрузки ключевых слов Excel:
 • выгрузка локаций в удобном формате для загрузки в Editor;
 • обновленный шаблон для создания объявлений.
 • Полный список локаций.
 • Группировка отчетов по проектам.
 • Устранена ошибка с задержкой в 30 секунд.
 • Новые фильтры для получения релевантной выдачи.
 • Копирование минус-слов.

In version 2.0:

 • 2 modes of keywords search result:
 • quick search result - is similar to one of Google Planner , but the results found include every word of the phrase entered in the search;
 • full search result - extended search result that includes search on additional relevant phrases, but the results found also include every word of the phrase entered in the search.
 • Updated Exces Keyword Upload File:
 • uploading of locations in a convenient format for uploading to Editor;
 • updated template for creating ads.
 • Full list of locations.
 • Grouping of reports on the projects.
 • Fixed an error with a delay of 30 seconds.
 • New filters for getting relevant search results.
 • Copying of negative keywords.

Кілька кроків до роботи в Penguin-team

1 Заповніть форму
2Додайте резюме
3Пройдіть тест
1.Кліків 259, показів 3 515. Чому дорівнює CTR?
2.Відвідувань на сайті 874, конверсій 16. Чому дорівнює коефіцієнт конверсії?
3.Що таке СРА?
4.CTR 4,03%, кліків 240. Чому дорівнює число показів оголошення?
5.Витрат 20 158, конверсій 63. Чому дорівнює вартість конверсії?

Кілька кроків до роботи в Penguin

Заповніть форму

Прикрепите резюме:

Укажите ФИО

Компания

Укажите e-mail

Укажите телефон

Введите пароль


Уже есть аккаунт?